KVETYMALL

ROZVOZ A DISTRIBÚCIA KVETÍN

KVETYMALL

NÁZOV: FRANTIŠEK MALOCH

IČO: 37692461

DIČ: 1020239088 

IČ DPH: SK1020239088 

ČSOB: SK08 7500 0000 0040 1956 3987 

BIC CEKOSKBX 

EMAIL: info@kvetymall.sk

TEL. 0908 754 772, 0905 622 005